IRC Komutları – X ve W Komutları


X Komutları

Yetkiler(access)
500 – Kanal Sahibi
450-499 – Güvenilir Kanal Yönetmeni (chan admin)
400-449 – Kullanıcı listesi yönetmeni (userlist admin)
200-399 – Kullanıcı listesi Operatörü (userlist op)
100-199 – Kanal Operatörü
75-99 – Yeni Kanal Operatörü
50-74 – Güvenilir Kanal Düzenleycisi
25-49 – Kanal Düzenleycisi (Chan Regular)
1-24 – En düsük yetki (Minimum access)
0 – Kicklenmeye müsayit kullanıcı (everyone else)

LEVELS 500 Komutları : Kanal Sahibi

/msg x SET #kanal AUTOJOIN ON/OFF
ON durumdayken, X herzaman kanala girecekdir. OFF iken X netsplitten sonra kanala tekrar girmeyecektir.

/msg x SET #kanal FLOODPRO 1-7
15 saniye içinde maximum sayıda kickleme, topic veya mod değişiklikleri yapılırsa bunu yapan kullanıcı kicklenecektir veya kullanıcı listesindeyse askıya alınacaktır(suspend) ve op olmamasını sağlamak için level25 ban konulacakdir. Suspend ve ban süresi 5 dakikadir. Bu koruma X +d olduğu sürece kanala yazılan yazılar için geçerli değildir. Değer 1 ile 7 arasinda olamalıdır. 0 flood korumasını kapatır.

/msg x SET #kanal LANG dil
Kanalın ana dili değiştirmesini sağlar. X cevaplarını bu dilde verecektir.

/msg x SET #kanal MASSDEOPPRO 1-7
15 saniyede maximum sayıda deop yapılırsa kullanıcı kicklenecektir veya kullanıcı listesindeyse suspend olacaktır ve op olmamasını sağlamak için level25 ban konulacaktır. Suspend ve ban süresi 5 dakikadır. Değer 1 ile 7 arasinda olamalıdır. 0 massdeop korumasını kapatır.

/msg x SET #kanal NOOP ON/OFF
X den başka kimse op olamaz. Bu X’i kontrol edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Yetkiniz olduğu bütün komutları kullanabilirsiniz, sadece op olamazsınız.

/msg x SET #kanal STRICTOP ON/OFF
Sadece level100 ve daha üst seviyedeki oplar @ alabilir.

LEVELS 450-499 : Güvenilir Kanal Yönetmeni (Chan Admin)

/msg x SET #kanal AUTOTOPIC ON/OFF
X’in her 30 dakikada konuyu(topic), kanal URLsi ve kanal tanımını yenilemesini sağlar.

/msg x SET #kanal DESCRIPTION açıklama
Kanal bilgilerinde(info) gözükecek kanal açıklaması girilir.

/msg x SET #kanal KEYWORDS açıklama
Kanalın konusuyla ilgili anahtar kelimeleri girmenizi sağlar.

/msg x SET #kanal MODE
Kkanal modlarını ayarlamaya yarar(+nst). X kanala her girdiğinde bu modları uygulayacaktır.

/msg x SET #kanal URL açıklama
Kanalin web sitesini girmenizi sağlar(maximum 75 karakter).

/msg x SET #kanal USERFLAG 0-2
Kullanıcı listesine yeni biri eklendiğinde otomatik +v ve +o almasını sağlar.
0 = AutoMode herkeze kapali.
1 = Op olanlara AutoMode @ verilecek.
2 = Voice olanlara AutoMode +v verilecek.

/msg x JOIN #kanal
X’in kanala girmesini sağlar.

/msg x PART #kanal
X’in kanali terk etmesini sağlar.

LEVELS 400-449 : Kullanıcı listesi yönetmeni (Userlist Admin)

/msg x ADDUSER #kanal kullanıcı yetki
Kanalın kullanıcı listesine yeni kullanıcı ekler. Kendizden yüksek veya eşit yetki veremessiniz.

/msg x CLEARMODE #kanal
Kanal modelarını siler.

/msg x MODINFO #kanal
Bu komutlar listedeki kayıtlı kullanıcıların yetkilerinde değişklik yapmayı sağlar.
ACCESS kullanıcı yetki
Kullanıcının yetki seviyesini değiştirir.
AUTOMODE kullanıcı none/op/voice
Kullanıcının automodeunu değiştirir.X kullanıcıyı kanalda görür görmez op veya voice verecekdir
REMUSER kullanıcı
Kullanıcıyı listeden siler.

LEVEL 200-399: Kullanıcı Listesi Operatörü (Userlist Op)

/msg x MASSKICK #kanal host sebep
Belirtilen hosttaki tüm kullanıcıları kanaldan atar.

/msg x STATUS #kanal
Bütün özel X ayarlarını, kanal modlarını, kanaldaki kullanıcı ve op sayısını,o anki X’e kayıtlı kullanıcıları gösderir.

LEVELS 100-199 : Kanal Operatörü

/msg x DEOP #kanal
Bir veya birden falza kişiyi deoplar. Nick yazılmadığı takdirde X sizi deoplar.

/msg x OP #kanal
Bir veya birden falza kişiyi oplar. Nick yazılmadığı takdirde X sizi oplar.

/msg x INVITE #kanal
X sizi belirtilen kanala davet(invite) eder

/msg x SUSPEND #kanal kullanıcı süre
Kullanıcının yetkisini bir süre için dondurur. Eğer bir süre belirtilmemişse SUSPEND süresi 1 dakikadır
D = Gün (days)
H = Saat (hours)
M = Dakika (minutes)

/msg x UNSUSPEND #kanal kullanıcı
Kullanıcının yetkisinii aktif hale getirir.

LEVELS 75-99 : Yeni Kanal Operatörü

/msg x BAN #kanal nick süre seviye sebep
Ban Seviyeleri:
1-24 = Kişinin kanalda (+v) almamasını sağlar.
25-74 = Kişinin kanalda (+o) almamasını sağlar.
75+ = Kişinin kanala girememesini sağlar.

/msg x UNBAN #kanal nick
Belirtilen kullanıcının banını kaldırır.

LEVELS 50-74 : Güvenilir Kanal Düzenleyicisi

/msg x KCIK #kanal nick sebep
Belirtilen kullanıcıyı atmanızı sağlar.

/msg x TOPIC #kanal konu
Kanaldaki konuyu(topic) değiştirmenizi sağlar.(maximum 145 karakter)

LEVELS 25-49 : Kanal Düzenleyicisi (Chan Regular)

/msg x DEVOICE #kanal nick
Bir veya birden falza kişiyi +v yapar

/msg x VOICE #kanal nick
Bir veya birden falza kişiyi -v yapar

LEVELS 1-24 : En Düşük Yetki (Minimum Access)

/msg x STATUS #kanal
Bu komut level 200 STATUS ile aynıdır, sadece kanal modlarını 200den aşağı yetkilere göstermeyecektir.

LEVEL 0 : Diger Herkez

/msg x ACCESS #kanal
Access değişkenleri:
username – Tek bir kullanicinin yetkisini gösterir.
min <level> – verilen seviyenin üstündeki yetkileri gösterir.
max <level> – verilen seviyenin altındaki yetkileri gösterir.
op – OP AUTOMODE olan kullanıcıları gösterir.
voice – VOICE AUTOMODE olan kullanıcıları gösterir.
none – AUTOMODE olmayan kullanıcıları gösterir.
modif – en son kimin yetkisini dünzenlediğini gösterir.

/msg x BANLIST #kanal
Kanalın ban listesini görmeye yarar.

/msg x CHANINFO #kanal
Kanalin kayıtlı olup olmadığını gösterir, kayıtlıysa kime ait olduğunu ve o anki DESCRIPTION ve URL yi gösterir.

/msg x HELP komut
Herhangi bir komut için yardim verir.

/msg x INFO kullanıcı
Kişi hakkinda bilgi verir

/msg x LBANLIST #kanal host
X’in ban listesinde arama yapar. Tüm listeyi görmek için * kullanın.

/msg x@channels.underten.org LOGIN kullanıcı_adı şifre
X’e bağlanır ve yetkili olduğunuz bütün kanallara login olursunuz

/msg x MOTD
Günün mesajini gösterir.

/msg x@channels.underten.org NEWPASS yeni_şifre
Şifrenizi değiştirir. İlk önce eski şifreyle LOGIN olmalısınız.

/msg x REMUSER
Kendinizi silebilirsiniz. 500 seviyesindeki yetkililer kendilerini silemezler.

/msg x SEARCH kelime
X’e verilern kelimelere uyan kanalları aratır.

/msg x SET INVISIBLE ON/OFF
Kullanıcı bilgilerine bakıldığında(info) bilgilerini gizlemeye yarar.

/msg x SHOWCOMMAND #kanal
Kanalda kullanabileceğiniz bütün komutları sıralar. Herhangi bir kanal girilmediği sürece level 0 komutları gösterilecektir.

/msg x SHOWIGNORE
X’in ignore listesini gösterir. Ignorelar kişi X’e flood yaptığı zaman olur. Ignore süresi 60 dakikadir.

/msg x VERIFY nick
Kişinin resmi CService Administrator, Representative veya IRC Operatör, olup olmadığını gösterir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Be Sociable, Share!

, , , , , ,

  1. Henüz hiç yorum yok.
(yayınlanmayacak)


SetTextSize SetPageWidth